Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Çevre yönetimi ve enerji kaynaklarının doğru kullanılması çerçevesinde uygulamalarımızın sürdürülebilirlik performansımız üzerindeki etkisini kabul ediyor, hukuksal zorunlulukların ötesinde sorumlu süreçler ortaya koyuyoruz.

 

Çevresel risk ve tehditleri tespit ederek bu tehditleri yönetecek uygulamalar geliştiriyor; yakıt tasarrufu, su tasarrufu, malzeme verimliliği yemekhane atıklarının hayvan barınma kurumlarına iletilmesi, çalışanlarımızın firmamız tarafından sağlanan toplu taşıma hizmetine teşvik edilmesi, yükleme ve taşıma alanlarında elektrikli ve gazlı sistemler ile çalışan forkliftler kullanılması, yazıcı çıktısı yerine ekran alıntısı yapılması, mevcut çıktılarımızı müsvedde olarak kullanılması, gün ışığından daha fazla faydalanmak için üretimin mesaiye daha erken başlaması gibi somut uygulamalar ile hem çevresel ayak izimizi minimize ediyor, hem de önemli ekonomik faydalar sağlıyoruz.

 

Dünyanın insanlığın özenine ve sorumlu davranışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu günümüzde, attığımız her adımın geleceğe atılan bir adım olduğunun bilinciyle hareket etmekte ve operasyonlarımızı çevre bilinci ve sorumluluğuyla şekillendirirken, iş ortaklarımızdan da aynı sağduyuyu talep etmekteyiz.

© Tüm Hakları Saklıdır 2015 . CESUR
Web sitesi desteği Lizbon tarafından sağlanmaktadır.